Skriv ut

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Nedskräpning kan innebära negativa konsekvenser för människor, djur och miljön. Särskilt allvarligt är det om skräpet utgörs av farligt avfall.

Vad är skräp?

Skräp är sådant som man vill eller måste göra sig av med. Det kan vara glas, plast, papper, hushållssopor, skrot, byggavfall, skrotbilar eller annat som slängts eller dumpats.

Nedskräpning kan också vara användbart material som dumpats där det inte hör hemma. Om exempelvis trädgårdsavfall tippas på en allmän plats, som inte är anvisad för tippning, är tippningen att betrakta som nedskräpning.

Du som bor i eget hus får heller inte skräpa ned på din fastighet, eftersom du är skyldig att hålla din tomt i vårdat skick.

Anmälan om nedskräpning

Det är också möjligt att polisanmäla nedskräpning, se polisens hemsida för kontaktuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska jag göra med mitt avfall?

Avfall ska i möjligaste mån sorteras för återanvändning eller materialåtervinning. Farligt avfall måste omhändertas separat och skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad bilskrot. De flesta avfallsslag kan lämnas vid kommunala återvinningscentraler. Läs mer om avfall på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagstiftning

Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kapitel 30 § får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Enligt 29 kapitel 7 § döms den som med uppsåt eller oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till böter eller fängelse i högst ett år.

Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (2010:900) gäller också att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Senast uppdaterad 2019-06-26

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se