Skriv ut

Bostadsanpassning

​Vem kan få bidraget?

Bostadsanpassning lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.

Om du eller någon i ditt hushåll har en varaktig funktionsnedsättning kan din bostad behöva anpassas. Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen handlägger bidragsansökningarna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun.

Bidraget avser anpassning av den permanenta bostaden för att underlätta för personen med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen godkänna den sökta anpassningen.

Information om bostadsanpassning

Läs gärna igenom vår broschyr med information kring bostadsanpassningsbidragPDF. I den kan du läsa om hur du ansöker och om hur hela processen går till steg för steg.

Information kring bostadsanpassningsbidrag

Hur ansöker du om bostadsanpassningsbidrag?

En komplett ansökan ska innehålla

  • ifylld ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag
  • intyg om din funktionsnedsättning
  • offert eller kostnadsberäkning
  • medgivande från fastighetsägaren om att anpassningsåtgärderna får göras och att du inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick när du lämnar den
  • i vissa fall ritningar och bygglov/bygganmälan

  Här hittar du ansökningsblanketter

  Du kan få hjälp med ansökan

  Kommunens arbetsterapeuter kan hjälpa dig med råd om lämpliga åtgärder och hjälpmedel. För att komma i kontakt med kommunens arbetsterapeuter kan du kontakta växeln i din kommun.  

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens handläggare kan hjälpa dig med att ta in offerter. Då måste du fylla i blanketten för fullmakt som du hittar här ovanför.

  Ansökan skickas till:
  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
  Kungsgatan 41
  711 30 Lindesberg.

  Vad lämnas bidrag till?  

  Bidrag lämnas till anpassning av bostadens fasta funktioner. Till fasta funktioner räknas det som normalt inte tas med vid flytt. Anpassningen måste vara nödvändig för att bostaden ska fungera.
  Vanliga anpassningar är

  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar, dörröppnare
  • anpassning av badrum, kök
  • föstärkning av belysning
  • ramp vid entré

  Du kan få bidrag till andra åtgärder men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärderna och funktionshindret. Nödvändigheten av anpassningen måste styrkas med intyg från en sakkunnig till exempel en arbetsterapeut eller läkare.
  Det ska inte röra sig om ett tillfälligt funktionshinder eller normalt bostadsunderhåll.

  Att tänka på

  Möjligheterna att få anpassning vid flytt till en ny bostad är begränsade på grund av att man som funktionshindrad förväntas välja en bostad som inte kräver omfattande anpassningsåtgärder. Ett exempel på en bostad som troligtvis inte är lämplig att byta till, är en bostad i två våningsplan, eftersom den funktionshindrade kan tänkas behöva få en hiss installerad mellan våningsplanen. En sådan installation räknas som kostnadskrävande och kommunen kommer då inte att bevilja bidrag.

  Senast uppdaterad 2019-11-14

  Hjälp för sökning på vår webbplats

  Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

  Kontakt

  Servicecenter
  0587-55 00 40
  måndag-fredag 8-16
  lunchstängt 12-13
  dag före helgdag 8-12

  servicecenter@sbbergslagen.se

  Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
  Besöks- och postadress
  Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
  711 30 Lindesberg
  Personal

  Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

  Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
  Hittade du det du sökte?
  Specifika frågeställningar
  Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
  info@sb-bergslagen.se

  Kontakta Bostadsanpassning

  Jenny Wahlström
  (Lindesberg)

  0581-812 05

  Arjen de Kleine
  (Hällefors, Ljusnarsberg och Nora)

  0581-817 35

  info@sb-bergslagen.se

  Blanketter