Skriv ut

Buller

Om du störs av buller - vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör där - vänd dig till Miljökontoret, som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder om det behövs. Läs mer om hur du anmäler störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk till Miljökontoret.

Buller är oönskade ljud och fysiskt sett är det ingen skillnad mellan ljud och buller. Men vad vi betraktar som buller varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet. En lastbil som på dagen åker förbi vårt hus kanske vi inte ens märker bland all annan aktivitet. Men samma lastbil på natten väcker oss.

Variationerna av hur störda vi blir beror bland annat på vilken typ av ljud det är, ljudets styrka och frekvens, tiden på dygnet och vad vi håller på med. Om bullret är kombinerat med exempelvis vibrationer, kan det upplevas som mer störande. Även vår attityd till bullerkällan kan påverka upplevelsen. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer.

Ansvar

Den som orsakar buller har ansvar för de miljöstörningar som kan uppkomma som följd av bullret. Störande ljud kan komma från t.ex. industrier, vägar, järnvägar, restauranger och grannar. De som är ansvariga för bullret kan då vara industriföretag, väg- och banhållare, restaurangägare eller privatpersoner. De kallas i miljölagstiftningen för verksamhetsutövare.

I miljöbalken finns bestämmelser om undersökningsskyldighet. Där står det att verksamhetsutövaren ska göra de undersökningar av verksamheten som behövs för tillsynen. Det innebär att verksamhetsutövaren kan vara skyldig att göra mätningar och andra kontroller om någon klagar på buller från en verksamhet. En standardiserad mätmetod bör användas när man mäter.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för många slags bullrande verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att lagstiftningen följs. Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Riktvärden

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för ljudnivåer från olika typer av verksamheter, bl.a. för industrier, skjutbanor, motorbanor och byggarbetsplatser. Riktvärdena är antingen maximalnivåer eller genomsnittliga nivåer. För tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter (så kallade B- respektive C-verksamheter) bestäms ofta begränsningsvärden för buller för den aktuella anläggningen i länsstyrelsens eller kommunens beslut. Om det behövs kan också mindre verksamheter få sådana begränsningsvärden. Begränsningsvärden anger de maximalt tillåtna bullervärdena för en verksamhet.

Mer information om buller

Naturvårdsverket har mer information om buller och riktvärden för olika verksamheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd om buller inomhus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-09-11

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se