Skriv ut

Hur lång tid tar handläggningen av bygganmälan och bygglov och vad kostar det?

Handläggningstid för anmälan och bygglov

Det är många faktorer som påverkar handläggningstiden.

  • om ansökan är komplett
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de är i skala samt om de är tydliga och rätt gjorda
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras
  • vilken tid på året du ansöker

Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning. Den totala tiden får maximalt bli 20 veckor. För anmälningsärenden är handläggningstiden 4 veckor från det att ärendet är komplett.

Avgifter för bygglov, anmälningar, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Vi tar ut en avgift för bygglov, anmälningar, förhandsbesked, strandskyddsdispens, nybyggnadskartor och husutsättningar. Från och med 2020-01-01 har vi en ny taxa för bygglov och strandskyddsdispens m.m. och den utgår från tiden vi lägger ner per ärende istället för ytan som det var tidigare. Kostnaden för respektive ärende är framräknad utifrån genomsnittlig handläggningstid för olika ärendetyper. Blir det en liten avvikelse mot detaljplanen eller om lovet ligger utanför planlagt område kostar det mer på grund av utökad handläggning. Se alla avgifter i taxan 2020.PDF

Prisexempel på avgifter för nybyggnadskarta


Krävs vid

Innehåller

Pris

Fullständig nybyggnadskarta

Nybyggnation av bostadshus

Fastighetsgränser, befintliga byggnader, detaljplansinformation, mark- och sockelhöjder samt tekniska anläggningar

 5676 :-

Enkel nybyggnadskarta på tomt mindre än 2000 m²

Byggnation av tillbyggnad, garage, carport, uthus m.m.

Fastighetsgränser, befintliga byggnader och detaljplansinformation. Kan innehålla vissa tekniska anläggningar och höjder.

 4162 :-

Om din fastighet eller tänkta byggnad inte tillhör någon av dessa kategorier kan du kontakta mätningskontoret för prisuppgift.

Prisexempel på avgifter för husutstakning


Bostadshus som är mindre än 200 m² och som har fyra hörn

Garage/carport som är mindre än 200 m² och som har fyra hörn

Grovutstakning

3406:- (plus 189:- för varje extra hörn)

1324:- (plus 95:- för varje extra hörn)

Finutstakning

6811:- (plus 378:- för varje extra hörn)

2649:- (plus 189:- för varje extra hörn)

Om din planerade byggnad inte tillhör någon av dessa kategorier kan du kontakta stadsbyggnadskontoret för prisuppgift.

Senast uppdaterad 2020-03-25

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se