Skriv ut

Vad vill du bygga eller anlägga?

Söka bygglov

Vill du:

 • uppföra en ny byggnad eller anläggning
 • uppföra tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
 • glasa in en uteplats, bygga in en balkong, göra en källare
 • uppföra en transformatorbyggnad
 • bygga en carport
 • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor eller liknande)
 • byta fasad, taktäckningsmaterial, fasadkulör eller utföra andra ändringar som väsentligt påverkar byggnadens utseende
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • uppföra plank, staket eller murar
 • anlägga parkering
 • ställa upp containrar, husvagnar, husbåt eller tält en längre tid
 • bygga ridhus eller sporthall
 • skapa ett upplag
 • installera cisterner

Det här är exempel på åtgärder som du ska söka bygglov för.
Läs mer  om hur du söker bygglovlänk till annan webbplats

Anmäla en åtgärd som inte kräver bygglov (Attefall m.m.)

Vill du:

 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp (även på tomt)
 • underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser
 • bygga ett så kallat Attefallshus, bygga till med högst 15 kvm, bygga högst två takkupor, inreda ytterligare en bostad
 • riva en komplementbyggnad inom tätort
 • installera fett- och oljeavskiljare

Det här är exempel på byggåtgärder som ska anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
Läs mer om hur du anmäler byggåtgärder
Läs mer om Attefallshus på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göra en åtgärd som inte kräver anmälan eller bygglov

Vill du:

 • bygga en friggebod
 • anlägga en pool
 • skärmtak som är högst 15 kvadratmeter
 • under vissa förutsättningar anlägga altan/trädäck

Det här är exempel på åtgärder som du inte behöver anmäla eller behöver söka bygglov för.
Läs mer om vad som gäller för dessa åtgärder på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söka rivningslov

Vill du:

 • riva en byggnad eller del av byggnad.

Här kan du läsa mer om rivning

Söka marklov

Vill du:

 • schakta eller fylla upp marken inom detaljplanelagt område, som gör att markens höjdläge avsevärt ändras
 • fälla träd eller plantera skog inom detaljplanelagt område

Observera att marklov kan krävas även utanför detaljplanelagt område, t ex på grund av markförhållanden eller natur- och landskapsvärden.

Då behöver du söka marklov
Följ denna länk för att få information om hur du söker marklov
Ansök om marklov via denna blankettPDF

Ansöka om förhandsbesked

Vill du:

 • bygga på en plats utanför planlagt område och vill få reda på om det är möjligt att få bygglov så kan du ansöka om förhandsbesked.

Ansök om förhandsbesked via denna blankettPDF

Senast uppdaterad 2019-04-24

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se