Skriv ut

Fastigheter och lantmäteri

Fastighetsregistret

Om du har frågor om en fastighet, som t.ex. fastighetsnamn, areal, ägare med mera kan du kontakta mätningskontoret.

Adressregistret

När du flyttar så gör du en flyttanmälan hos Skatteverket, det gäller
även när du flyttar till en annan lägenhet i samma byggnad.

Aktuella och korrekta adresser är viktigt, speciellt för räddningstjänst och ambulans. Mätningskontoret har i uppgift att skapa adresser för alla bostadshus och verksamheter. Efter att adressen skapats väljer Posten AB postort och postnummer och Skatteverket inför de nya adresserna i folkbokföringen.

Om en byggnad saknar adress och ni behöver en, kontakta mätningskontoret.

Lägenhetsregistret

Skatteverket folkbokför personer på fastighetsnamn, adress och lägenhetsnummer. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Din roll som fastighetsägare

Du som äger flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att rapportera till mätningskontoret om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett.

Uppgifter ska lämnas in vid

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • sammanslagning
  • rivning.

De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver du som fastighetsägare inte rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Fastighetsgränser

En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan två fastigheter. Gränsens hörn är oftast markerade på marken med rör, järnstång, röse eller råsten. Dessa kan med tiden försvinna och oklarheter kan uppstå.

  • Är du inte helt säker på var din fastighetsgräns går?
  • Har dina gränsmarkeringar försvunnit?
  • Ska du sätta upp ett staket eller plantera en häck på din fastighet?

Då kan gränsens läge stakas ut med träkäppar eller annan enklare markering i en så kallad gränsutvisning. Detta förutsätter att det inte finns tveksamheter om gränsens läge. Kostnaden för gränsutvisning baseras på nedlagd tid i arbetet. Kontakta mätningskontoret för mer information. Det går också bra att maila på info@sb-bergslagen.se. Det är bra om du vet vad fastigheten har för namn eller i alla fall vet vad det är för adress på fastigheten när du kontaktar oss.

Om du vill ha riktiga gränsmarkeringar och att det ska vara juridiskt bindande ska du istället ta kontakt med Lantmäteriet. De har två olika typer av gränsvisningar:

  • Särskild gränsutmärkning - Utmärkning av fastigheters gränser i situationer som är rättsligt entydiga.
  • Fastighetsbestämning - Lantmäteriet utreder och tolkar utifrån tidigare gränsmarkeringar och handlingar och fattar sedan ett beslut om var gränsen ska gå och markerar denna. Vid en fastighetsbestämning kan man även klara ut vad ett servitut omfattar eller en fastighets andel i en samfällighet.

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den statliga myndighet som har i uppgift att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter och hantera deras gränser. Mätningskontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen har i uppdrag av Lantmäteriet att utföra vissa moment i deras processer. Till exempel att mäta ut och slå ner gränsrör inom våra tätorter. Vänd dig däremot i första hand direkt till Lantmäteriet för att få hjälp med förrättningar och servitut.

Förrättning

Om du vill stycka av en tomt eller bilda en gemensamhetsanläggning måste du ansöka om en lantmäteriförrätning hos Lantmäteriet. Läs mer om hur du ansöker om en lantmäteriförrättning på Lantmäteriets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servitut

Servitut och nyttjanderätt är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet, till exempel en väg över grannens mark. Om du vill ansöka om servitut ta kontakt med Lantmäteriet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartor

Behöver du en fastighetskarta, tomtkarta eller något liknande? Kontakta mätningskontoret så hjälper vi dig.

Mätningskontoret har i uppgift att uppdatera kartorna inom tätorterna i våra fyra kommuner. Det vi mäter in ute eller genom flygfotografier samlar vi på vår så kallade primärkarta. Det är primärkartan vi använder som grund för att framställa olika sorters kartmaterial som till exempel nybyggnadskartor eller grundkartor till detaljplaner i samhällsplaneringen.

Om du vill veta mer om din egen fastighet har Lantmäteriet en tjänst på deras hemsida. Där kan du se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta, areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Gå in på Lantmäteriets hemsida och följ instruktionerna därlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är intresserad av gamla historiska kartor så har vi på mätningskontoret en del originalkartor över Lindesbergs kommun hos oss. Om du är intresserad av kartor från de tre andra kommunerna får du kontakta respektive kommun. Lantmäteriet har däremot tillgång till flest kartor, gå in på Lantmäteriets hemsida där du kan söka efter historiska kartor över hela Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du andra frågor om kartor eller behöver hjälp med om var du ska vända dig för att få den karta du behöver? Kontakta mätningskontoretöppnas i nytt fönster.

Länskartan

Klicka på denna länk för att få fram en karta över våra fyra kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du se allt från skolor, bibliotek, vårdcentraler, återvinningscentraler, parkeringsplatser och badplatser med mera.

Senast uppdaterad 2019-06-26

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se