Skriv ut

Installera värmepump

Vill du installera en värmepump?

Vill du installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten? Ta kontakt med Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i god tid innan installationen utförs, för att få information om vilka bestämmelser som finns.

Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme grundvattenvärme krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Om du vill installera en luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump kan du göra det utan att anmäla det.

När du funderar på att installera en bergvärmepump bör du ta reda på om dina grannar har borrat för bergvärme (eftersom det bör vara minst 20 meter mellan två borrhål) och om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde.

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde ska ansökan om tillstånd för värmpump göras. Tillståndsansökan kan ta lite längre tid än anmälan om värmepump.

Observera att en anmälan ska göras även när du ändrar en redan anmäld värmepumpsinstallation, t.ex. om du byter aggregat eller borrar ett extra borrhål.

Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Anmälan görs på blankett Anmälan om installation av värmepump.
PDF
Här finns en checklista över vad man ska tänka på vid installation av en värmepump.PDF

Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning över var på tomten borrhål eller kollektorslang ska placeras. På ritningen ska du även markera var du har din dricksvattenbrunn (om du har egen), var din avloppsanläggning är (egen) och var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning.

Behöver du hjälp med att få ut en fastighetskarta till grund för din ritning kontaktar du Miljökontoret så fixar vi det.

Om du har grannar vars fastighet är närmare än 10 meter från den placering du har valt för ditt borrhål ska de skriva på ett intyg att de medger att du borrar där. Blankett för grannens intygande följer med anmälningsblanketten.

En komplett ifylld anmälan med en bra ritning förkortar handläggningstiden!

Enligt Miljöbalken ska en anmälan inkomma minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Normal handläggningstid för värmepumpanmälan är ca tre veckor.

Skriftligt besked på anmälan med de villkor som gäller för installation och användandet av värmepumpanläggningen skickas till fastighetsägaren då beslut tagits i ärendet.

Borrning och installation får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har lämnat beslut i ärendet. Borrning utan anmälan/ansökan kan leda till miljösanktionsavgift och/eller åtalsanmälan samt företagsbot för entreprenören.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan som motsvarar en timmes arbete, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Avgiften tas ut även om anmälan avslås.

Tillstånd för installation av värmepump

Inom vattenskyddsområde styr föreskrifterna för området om installation kan medges. Därtill kommer att huvudmannen för vattenskyddsområdet ska få möjlighet att yttra sig över ansökan. I de flesta fall är huvudmannen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

I vissa fall kan det krävas en dispens från skyddsföreskrifterna som behandlas av Länsstyrelsen. Ansökan om installation av värmepump kan då inte handläggas av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen förrän Länsstyrelsen har beslutat om dispens i ärendet.

Detta medför att handläggningstiden blir längre än vid anmälningsärenden.

Skriftligt besked på ansökan med de villkor som gäller för installation och användandet av värmepumpanläggningen skickas till fastighetsägaren då beslut tagits i ärendet.

Borrning och installation får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har lämnat beslut i ärendet.

Vid tillståndsansökan får du betala en avgift för handläggning av ansökan som motsvarar två timmars arbete, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Brunnsborrning

Från 1 januari 2011 ställer Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen krav på att borrning för bergvärme ska utföras av brunnsborrare som är certifierade enligt RISE. Kontrollera därför att den borrare du eller installatören anlitar är certifierad. Uppgifter om certifierade brunnsborrare hittar du på RISE´s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid borrning för bergvärme i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamhetsområde ska dokumentet Normbrunn-16 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstertillämpas.

Rekommenderade avstånd för bergvärmeanläggnings placering till annan bergvärmebrunn är 20 meter, till dricksvattenbrunn 30 meter och till avloppsanläggning 30 meter.

Köldmediemängd

Vid värmepumpanläggningar där mängden köldmedium överstiger 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) är ägaren skyldig att se till att en årlig kontroll utförs av en certifierad kylfirma eller motsvarande. Kontrollrapporten behöver inte skickas in till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Vid värmepumpanläggningar där den totala mängden köldmedium överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) är ägaren skyldig att se till att en årlig kontroll utförs av en certifierad kylfirma eller motsvarande samt lämna in årlig kontrollrapport till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Vill du veta hur du räknar ut mängden koldioxekvivalenter kan du läsa mer på alltomfgas.selänk till annan webbplats

Anmälan om att ta cistern ur bruk

Observera att om en oljecistern tas ur bruk i samband med att en värmepump installeras ska detta anmälas till miljökontoret på blanketten Anmälan om att ta cistern ur brukPDF.

Anmälan om att ta cistern ur bruk används bara för att vi ska kunna uppdatera våra register och ingen avgift tas ut.

Läs mer om cisterner.

Senast uppdaterad 2019-09-06

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta hälsoskydd

Blanketter

Lagstiftning och allmänna råd

Anmälningsplikt enligt 17 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster