Skriv ut

Lindesberg - Granskning för Detaljplan för Bägaren 13 m fl

Granskning pågår 10 juni - 30 juni 2019

Planområdet ligger i centrala Lindesberg i slutet av Bytesgatan nere vid strandpromenaden där nuvarande vårdcentral finns. Syftet med planläggningen är att möjliggöra bostäder i nuvarande vårdcentralens byggnad. Planförslaget är inte stridande mot gällande översiktsplan.

Granskning pågår mellan 10 juni 2019 – 30 juni 2019
Förslag till detaljplan för Bägaren 13 m fl kommer att ställas ut inför granskning på:


- Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
- Stadsarkitektkontoret i Lindesberg, Kungsgatan 41
- Den kommer även att finnas digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten


Granskningen syftar till att redovisa det reviderade planförslaget sedan planen var ute på samråd.

Länk till planhandlingarlänk till annan webbplats