Skriv ut

Lindesberg - Samråd detaljplan för Stadsskogen 2:11 mfl (Stadsskogsskolan)

Samråd pågår mellan 28 oktober 2019 – 24 november 2019

Syftet med planen är att omvandla Stadsskogsskolan till bostäder, restaurang, föreningslokaler, kontorslokaler och förskola. Vidare är syftet att skapa helt nya bostäder söder om skolbyggnaden.

Förslag till detaljplan för Stadsskogen 2:11 mfl (Stadsskogsskolan) kommer att ställas ut inför samråd på:
- Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
- Stadsarkitektkontoret i Lindesberg, Kungsgatan 41
- Planförslaget finns även digitalt på www.bmb.se/aktuellaplanarbeten
Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att samla in mer underlag och synpunkter på planen.

Länk till samrådshandlingarlänk till annan webbplats