Skriv ut

Ljusnarsberg - Utställning för tillägg till översiktsplan landsbygdsutveckling i strandnära läge

Samråd pågår 25 juni – 2 september 2019.

Planförslaget kommer ställas ut på biblioteket i Kopparberg, på stadsarkitektkontoret och på kommunens hemsida under perioden 25 juni – 2 september 2019. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i tillägget till översiktsplanen (TÖP) ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Länk till samrådshandlingarlänk till annan webbplats