Skriv ut

Ljusnarsberg - Samråd för tillägg till översiktsplan landsbygdsutveckling i strandnära läge

Samråd pågår 22 mars – 22 maj 2019.

Planförslaget kommer ställas ut på Ljusnarsbergs bibliotek, på stadsarkitektkontoret och på kommunens hemsida under perioden 22 mars – 22 maj 2019. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i tillägget till översiktsplanen (TÖP) ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Länk till samrådshandlingarlänk till annan webbplats