Skriv ut

Nora - Granskning Detaljplan för Rosen 11 m.fl.

Granskning pågår 8 november - 29 november 2019

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i anslutning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att underlätta framtida bygglovsprövning och säkerställa de behov en utökad verksamhet inom området kräver logistiskt.

Planhandlingarna finns att läsa på biblioteket i Nora, Storgatan 15, på
Stadsarkitektkontoret i Lindesberg, Kungsgatan 41 samt digitalt via länken nedan.

Granskningshandlingarlänk till annan webbplats