Skriv ut

Nora - Samråd, Detaljplan för del av Gyttorp 6:1 m fl (Gyttorp GA:6)

Samråd pågår mellan 13 maj 2020 – 7 juni 2020

Syftet med planläggningen är att möjliggöra att Nora kommun tar över som ägare och förvaltare av vägområdet för Hälleforsvägen, Finntorpsvägen och Åsvägen.

Handlingarna finns att läsa via länken nedan, på Nora bibliotek samt på Stadsbyggnadskontoret i Lindesberg.

Samrådshandlingar