Skriv ut

Nora - Samråd för detaljplan för Rosen 11 m.fl.

Samråd pågår 8 maj 2019 - 29 maj 2019

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i anslutning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att underlätta framtida bygglovsprövning, säkerställa de behov en utökad verksamhet inom området kräver logistiskt samt möjliggöra byggnation av bostäder i Nora vattentorn.

Planhandlingar finns att läsa på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Biblioteket i Nora, Storgatan 15 samt digitalt via denna länk.länk till annan webbplats