Skriv ut

Pågående planarbeten i Hällefors kommun

Ändring av detaljplan - Upphävande av delar av detaljplanerna NA-3K och 18-GRY-572

Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan- Hällefors.

Samråd pågick 19 mars - 9 april 2019.

Granskning pågår 24 juni - 29 juli.

Planhandlingar:

UnderrättelsePDF PlankartaPDF PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF UndersökningPDF SamrådsredogörelsePDF

Synpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se eller Stadsarkitektkontoret,
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
Ange Dnr: S-2018–1202.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 2019-07-29. Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress.Uteblivet svar under granskningstiden betyder att synpunkter ej kan beaktas. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt,
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett område med bostadsbebyggelse med tillhörande handels-, serviceverksamhet och rekreationsanläggningar. Utöver detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med byggnader i sjönära läge.

Samrådshandling tas fram

Ytterligare upplysningar kan ges av:
Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-07-04

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se