Skriv ut

Pågående planarbeten i Hällefors kommun

Ändring av detaljplan - Upphävande av delar av detaljplanerna NA-3K och 18-GRY-572

Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan- Hällefors.

Samråd pågick 19 mars - 9 april 2019.

Granskning pågick 24 juni - 29 juli.

Detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Antagandehandlingar:

PlankartaPDF PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF UndersökningPDF SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

Ytterligare upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt,
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett område med bostadsbebyggelse med tillhörande handels-, serviceverksamhet och rekreationsanläggningar. Utöver detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med byggnader i sjönära läge.

Samrådshandling tas fram

Ytterligare upplysningar kan ges av:
Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2019-10-21

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se