Skriv ut

Fastighetsägare, hyresvärdar

Vad behöver du tänka på som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ska du sköta dina fastigheter så att de boende inte får besvär på grund av brister i eller runt byggnaden. Det ska göras genom att planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte, så kallad egenkontroll.

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete och tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till hälsoproblem.

Egenkontroll för fastighetsägare

Vem måste ha egenkontroll?

Miljöbalken säger att alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Dessutom finns det klara fördelar för fastighetsägare att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar, då blir slitaget och underhållsbehovet oftast mindre.

Exempel på områden som en fastighetsägare bör ha koll på

 • buller
 • fukt och mikroorganismer
 • legionella
 • radon
 • skadedjur och ohyra
 • störande lukt
 • temperatur och drag
 • ventilation, Obligatorisk ventilationskontroll
 • avfallshantering
 • eget vatten
 • eget avlopp
 • yttre skötsel.

Enkla skriftliga rutiner där det framgår vad som ska dokumenteras är ofta tillräckligt.

Mer information finns att hämta i broschyren Fastighetsägares egenkontroll.PDF

Mer information finns också på sidan Inomhusmiljö.

Lägenhetsregistret

Skatteverket folkbokför personer på fastighetsnamn, adress och lägenhetsnummer. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Din roll som fastighetsägare

Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till mätningskontoret. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett.

Uppgifter ska lämnas in vid:

 • nybyggnad
 • ändrad användning eller ombyggnad
 • sammanslagning
 • rivning

För småhus som bara innehåller en bostad behöver du som fastighetsägare inte rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Senast uppdaterad 2019-09-11

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se