Skriv ut

Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga. Spridning av bekämpningsmedel ska därför göras med försiktighet så att människors hälsa inte skadas och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Krav på anmälan

Skriftlig anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen måste göras av den som yrkesmässigt avser att sprida växtskyddsmedel på

 • banvall
 • område större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark)
 • vägområden (för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat).

Anmälan ska göras senast fyra veckor före spridningen och görs på blanketten Användning av bekämpningsmedel.PDF

Krav på tillstånd

Tillstånd från nämnden krävs för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • inom vattenskyddsområde. Ansökan görs på blanketten Användning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområdePDF
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan eller ansökan om tillstånd ska skickas in till nämnden i god tid innan spridningstillfället.

Informationsspridning till allmänheten

Den som ska sprida bekämpningsmedel på område där allmänheten får färdas fritt ska informera om det på väl synliga anslag. På anslagen ska bland annat finnas:

 • beskrivning av spridningsområdet
 • tidpunkt för spridningen
 • syftet med spridningen
 • vilket medel som ska användas
 • metod för spridning
 • namn och telefonnummer till den som ska utföra arbetet.

Förbud

Det är förbjudet att sprida växtskyddsmedel i beteshagar och på ängsmarker.

Spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde

I ett vattenskyddsområde är ibland miljökraven strängare än annan gällande lagstiftning. Spridning av bekämpningsmedel kan vara helt förbjudet.

Information om vad som gäller för ett särskilt område finns på länsstyrelsens hemsida om vattenskyddsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet vid yrkesmässig användning

Den som ska använda växtskyddsmedel som klassas som 1L och 2L måste ha genomgått en behörighetsutbildning. Behörigheten gäller i fem år. Utbildningar anordnas av Länsstyrelsen, som också lämnar behörighet.

Lagstiftning

Bestämmelser om spridning av bekämpningsmedel finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2015/nfs-2015-02.pdflänk till annan webbplats samt i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3) http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2015/nfs-2015-03.pdflänk till annan webbplats

Läs mer i vägledning om spridning av växtskyddsmedel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i vägledning om spridning av biocidprodukter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-05-29

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta miljökontoret/
miljöskydd