Skriv ut

Kontakta oss

Telefon
Servicecenter

0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

Besöks- och postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

E-post

I första hand ska e-post med allmänna frågor skickas till servicecenter@sbbergslagen.se.
E-post som rör pågående ärenden samt remisser och liknande skickas till info@sb-bergslagen.se.
E-postadresser till handläggare: förnamn.efternamn@sb-bergslagen.se.

Personal

Stadsbyggnadskontoret

Namn

Titel


Telefon

Arbetsområden

Isabella Lohse

Enhetschef


0581-810 66

Detaljplaner, bygglov, samhällsplanering

Sara Hallström

Stadsarkitekt


0581-817 75 Telefontider

Gestaltning, arkitektur, byggnadsvård, stadsbyggnad och landskapsbild


Planering

Kjell Jansson

Planarkitekt


0581-817 47

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Per Lilja

Planarkitekt


0581-810 81

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Simon Ljunggren

Planarkitekt


0581-810 80

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Björn Nettelbladt

Planarkitekt


0581-817 45

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Frida Nilsson

Planarkitekt


0581-810 67

Tjänstledig

Jonathan Pedersén

Planarkitekt


0581-817 88

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering


Bygglov

Mohammad Abhari

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

Maria Draxler

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

Ebrahim Khavari

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

Johan Nygren

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

AnnSofi Stolt

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

Nathalie Holvik

Tillsynshandläggare


0581-817 74

Bygglov, Tillsyn

Soheil Pirhayati

Bygglovhandläggare


0581-817 74

Bygglov, TIllsyn


BostadsanpassningsbidragArjen de Kleine

Handläggare


0581-817 35

Bostadsanpassningsbidrag (Hällefors, Ljusnarsberg och Nora)

Jenny Wahlström

Handläggare


0581-812 05

Bostadsanpassningsbidrag (Lindesberg)


Kartor och mätning

Lars Jonsson

Mätningsingenjör


0581-811 25

Utstakning och inmätning

Kim Majholm

Mätningsingenjör


0581-810 69

Utstakning och inmätning

Per-Erik Nordgren

Mätningsingenjör


0581-811 28

Utstakning och inmätning

Fredrik Öhman

Mätningsingenjör


0581-810 87

Utstakning och inmätning

Claudia Isberg

Kartingenjör


0581-810 71

Adresser, nybyggnadskartor och grundkartor


För frågor som rör kommunal mark, kontakta mex@sb-bergslagen.se

Miljökontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Hilkka Sievert

Miljöchef

0581-811 65

Miljötillsyn, köldmedierapporter, personalfrågor

Hälsoskydd
Sabina Bertilsson

Miljöinspektör


Tjänstledig

Matilda Ebbeson-Hillerius

Miljöinspektör

0581-811 67

Enskilda avlopp, värmepumpar

Kjell Fors

Miljöinspektör

0581-817 46

Enskilda avlopp, värmepumpar

Maria Fredriksson

Miljöinspektör

0581-817 33

Enskilda avlopp, värmepumpar

Karolina Lönn

Miljöinspektör

0581-817 18

Hälsoskydd, inomhusmiljö, radon, värmepumpar

Olivia Nensén

Miljöinspektör

0581-817 13

Enskilda avlopp, värmepumpar

Paulina Piotrowska

Miljöinspektör

0581-817 09

Hälsoskydd, förskolor, värmepumpar

Miljötillsyn
Meta Erelöf

Miljöinspektör

0581-817 16

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden,
avfall

Madelene Helmertz

Miljöinspektör

0581-817 14

Miljötillsyn

Katarina Johnsson

Miljöinspektör

0581-817 11

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller, köldmedierapporter,

Viktoria Karlsson

Miljöinspektör

0581-817 86

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden, avfall

Rosalie Mastola

Miljöinspektör

0581-811 38

Miljötillsyn, lantbruk

Bo Ståhl

Miljöinspektör

0581-811 33

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller

Livsmedelskontroll
Malin Gröningsson

Miljöinspektör

0581-810 82

Livsmedel

Julia Henriksson

Miljöinspektör

0581-817 23

Livsmedel

Emelie Jakobsson

Miljöinspektör

0581-817 02

Livsmedel

Jenny Oliw

Miljöinspektör

0581-817 12

Livsmedel

Ann-Christin Willenius

Miljöinspektör

0581-817 50

Livsmedel

Johannes Glanz

Tillståndshandläggare

0581-815 31

Alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel


Stab

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområde

Martin Lindström

Förvaltningschef

0581-817 08

Ledning

Marie Jonsson

Enhetschef

0581-811 36

Administration, verksamhetsfrågor

Annelie Backman

Administratör

0581-817 06

Administration, diarium

Carina Johansson

Registrator

0581-811 63

Arkiv och diarium

Annika Lundin

Ekonomiadministratör

0581-810 62

Ekonomi, nämnd, diarium

Christer Carlsson

Vaktmästare

0581-817 04

Bilpool och vaktmästeri

Jenny Grönberg

Administratör

0581-817 03

Administration, ritningar

Carina Lind Borg

Administratör

0581-817 87

Administration, diarium

Caroline Ahlrén

Utvecklingsstrateg

0581-817 34

Verksamhetsutveckling

Fredrik Forsberg

Systemadministratör

0581-810 64

Systemadministration

Johanna Åstrand

GIS-ingenjör

0581-810 70

Geografiska informationssystem och nybyggnadskartor

Madeleine Eriksson

GIS-ingenjör

0581-810 73

Geografiska informationssystem och nybyggnadskartor

Mats Brengdahl

Energi- och klimatrådgivare

0581-817 31

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg

Magnus Reidén

Energi- och klimatrådgivare

0581-812 34

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro


Senast uppdaterad 2020-05-12