Skriv ut

Personal - ledning och administration

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområde

Martin Lindström


Förvaltningschef

0581-817 08

Ledning

Annelie Backman

Nämndsekreterare

0581-817 06

Administration, diarium

Carina Johansson

Registrator

0581-811 63

Arkiv och diarium

Annika Lundin

Ekonomiadministratör

0581-810 62

Ekonomi, nämnd, diarium

Christer Carlsson

Vaktmästare


0581-817 04

Bilpool och vaktmästeri

Jenny Grönberg

Administratör

0581-817 03

Administration, ritningar

Carina Lind Borg

Administratör

0581-817 87

Administration, diarium

Caroline Ahlrén

Verksamhetsutvecklare

0581-817 34

Organisations- och verksamhetsfrågor


Senast uppdaterad 2020-01-20