Skriv ut

Personal på enheten för livsmedelskontroll

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Marie Jonsson

Enhetschef

0581-811 36

Livsmedel, dricksvatten

Malin Gröningsson

Miljöinspektör

0581-810 82

Livsmedel

Julia Henriksson

Miljöinspektör

0581-817 23

Livsmedel

Emelie Jakobsson

Miljöinspektör

0581-817 02

Livsmedel, dricksvatten

Jenny Oliw

Miljöinspektör

0581-817 12

Livsmedel, dricksvatten

Ulrika Sandberg

Miljöinspektör


Tjänstledig

Ann-Christin Willenius

Miljöinspektör

0581-817 15

Livsmedel

Johannes Glanz

Tillståndshandläggare

0581-815 31

Alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel


Senast uppdaterad 2018-11-06