Skriv ut

Personal på mätningskontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Ulf Landström

Mätningschef

0581-810 72

Mätning, kartor, register och nybyggnadskartor

Lars Jonsson

Mätningsingenjör

0581-811 25

Utstakning och inmätning

Kim Majholm

Mätningsingenjör

0581-810 69

Utstakning och inmätning

Per-Erik Nordgren

Mätningsingenjör

0581-811 28

Utstakning och inmätning

Fredrik Öhman

Mätningsingenjör

0581-810 87

Utstakning och inmätning

Andreas Ring

GIS-ingenjör

0581-810 73

Geografiska informationssystem

Claudia Isberg

Kartingenjör

0581- 810 71

Nybyggnadskartor och grundkartor

Johanna Åstrand

Kartingenjör

0581-810 70

Nybyggnadskartor och grundkartor


Senast uppdaterad 2019-03-19