Skriv ut

Personal på miljökontoret

Miljökontoret

Namn

Titel

Telefon

Arbetsområden

Hilkka Sievert

Miljöchef

0581-811 65

Miljötillsyn, köldmedierapporter, personalfrågor

Hälsoskydd
Sabina Bertilsson

Miljöinspektör

0581-817 13

Tjänstledig

Kjell Fors

Miljöinspektör

0581-817 46

Enskilda avlopp, värmepumpar

Maria Fredriksson

Miljöinspektör

0581-817 33

Enskilda avlopp, värmepumpar

Karolina Lönn

Miljöinspektör

0581-817 18

Hälsoskydd, inomhusmiljö, radon, värmepumpar

Paulina Piotrowska

Miljöinspektör

0581-817 09

Hälsoskydd, förskolor, värmepumpar

Miljötillsyn
Meta Erelöf

Miljöinspektör

0581-817 16

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden,
avfall

Katarina Johnsson

Miljöinspektör

0581-817 11

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller, köldmedierapporter, webbsamordnare

Viktoria Karlsson

Miljöinspektör

0581-817 86

Miljötillsyn, lantbruk, vattenskyddsområden, avfall

Rosalie Mastola

Miljöinspektör

0581-811 38

Miljötillsyn, lantbruk

Bo Ståhl

Miljöinspektör

0581-811 33

Miljötillsyn, förorenade områden, avfall, buller

Madelene Helmertz

Miljöinspektör

0581-817 14

Miljötillsyn

Livsmedelskontroll
Malin Gröningsson

Miljöinspektör

0581-810 82

Livsmedel

Julia Henriksson

Miljöinspektör

0581-817 23

Livsmedel

Emelie Jakobsson

Miljöinspektör

0581-817 02

Livsmedel

Jenny Oliw

Miljöinspektör

0581-817 12

Livsmedel

Ann-Christin Willenius

Miljöinspektör

0581-817 50

Livsmedel

Johannes Glanz

Tillståndshandläggare

0581-815 31

Alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel


Senast uppdaterad 2019-10-02