Skriv ut

Personal på stadsbyggnadskontoret

Namn

Titel


Telefon

Arbetsområden

Isabella Lohse

Enhetschef


0581-810 66

Detaljplaner, bygglov, samhällsplanering

Sara Hallström

Stadsarkitekt


0581-817 75 Telefontider

Gestaltning, arkitektur, byggnadsvård, stadsbyggnad och landskapsbild


Planering

Kjell Jansson

Planarkitekt


0581-817 47

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Per Lilja

Planarkitekt


0581-810 81

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Simon Ljunggren

Planarkitekt


0581-810 80

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Björn Nettelbladt

Planarkitekt


0581-817 45

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering

Frida Nilsson

Planarkitekt


0581-810 67

Tjänstledig

Jonathan Pedersén

Planarkitekt


0581-817 88

Detaljplaner, utredning, samhällsplanering


Bygglov

Mohammad Abhari

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

Maria Draxler

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

Ebrahim Khavari

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

Johan Nygren

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

AnnSofi Stolt

Byggnadsinspektör


0581-817 74

Bygglov Telefontider

Nathalie Holvik

Tillsynshandläggare


0581-817 74

Bygglov, Tillsyn

Soheil Pirhayati

Bygglovhandläggare


0581-817 74

Bygglov, TIllsyn


BostadsanpassningsbidragArjen de Kleine

Handläggare


0581-817 35

Bostadsanpassningsbidrag (Hällefors, Ljusnarsberg och Nora)

Jenny Wahlström

Handläggare


0581-812 05

Bostadsanpassningsbidrag (Lindesberg)


Kartor och mätning

Lars Jonsson

Mätningsingenjör


0581-811 25

Utstakning och inmätning

Kim Majholm

Mätningsingenjör


0581-810 69

Utstakning och inmätning

Per-Erik Nordgren

Mätningsingenjör


0581-811 28

Utstakning och inmätning

Fredrik Öhman

Mätningsingenjör


0581-810 87

Utstakning och inmätning

Claudia Isberg

Kartingenjör


0581-810 71

Adresser, nybyggnadskartor och grundkartor


För frågor som rör kommunal mark, kontakta mex@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-04-03